Youre here: Home » Famous Quotes » Japanese Quotes


FAMOUS QUOTES MENU

» Famous Quotes Home

» Quote Topics

» Author Nationalities

» Author Types

» Popular Searches


 Browse authors:

Japanese Quotes


» Akihito - Statesman
» Masami Akita - Musician
» Namie Amuro - Musician
» Tadao Ando - Architect
» Matsuo Basho - Poet
» Taisen Deshimaru - Philosopher
» Dogen - Leader
» Shusaku Endo - Author
» Kenichi Fukui - Scientist
» Toshihiko Fukui - Public Servant
» Ayumi Hamasaki - Musician
» Sessue Hayakawa - Actor
» Lafcadio Hearn - Author
» Tojo Hideki - Statesman
» Utada Hikaru - Musician
» Emperor Hirohito - Royalty
» Hirohito - Leader
» Soichiro Honda - Businessman
» Masaru Ibuka - Businessman
» Daisaku Ikeda - Writer
» Kazuo Ishiguro - Author
» Shintaro Ishihara - Politician
» Joichi Ito - Businessman
» Yasunari Kawabata - Novelist
» Yoshida Kenko - Author
» Takeshi Kitano - Actor
» Takeru Kobayashi - Celebrity
» Junichiro Koizumi - Statesman
» Chiaki Kuriyama - Actress
» Akira Kurosawa - Director
» Kanya Kusano - Physicist
» Mako - Actor
» Shigenori Maruyama - Scientist
» Princess Masako - Royalty
» Yukihiro Matsumoto - Scientist

» Konosuke Matsushita - Businessman
» Yukio Mishima - Author
» Issey Miyake - Designer
» Shigeru Miyamoto - Designer
» Hayao Miyazaki - Director
» Kenji Miyazawa - Poet
» Ikue Mori - Musician
» Akio Morita - Businessman
» Pat Morita - Actor
» Haruki Murakami - Writer
» Miyamoto Musashi - Soldier
» Hidetoshi Nakata - Athlete
» Hideo Nomo - Athlete
» Kenzaburo Oe - Writer
» Sadaharu Oh - Athlete
» Sen Rikyu - Celebrity
» Stan Sakai - Cartoonist
» Eisaku Sato - Politician
» Ryunosuke Satoro - Poet
» Murasaki Shikibu - Novelist
» Ikkyu Sojun - Poet
» Ichiro Suzuki - Athlete
» Shunryu Suzuki - Leader
» Toru Takemitsu - Composer
» Koichi Tanaka - Scientist
» Kenzo Tange - Architect
» Yoshio Taniguchi - Architect
» Junichiro Tanizaki - Author
» Hideki Tojo - Soldier
» Ieyasu Tokugawa - Statesman
» Nobuo Uematsu - Composer
» Morihei Ueshiba - Athlete
» Isoroku Yamamoto - Soldier
» Shigeru Yoshida - Politician
» Dogen Zenji - Philosopher

Privacy Policy
Copyright © 1999-2008 eDigg.com. All rights reserved.